TIR – czy wiesz co to?

TIR to skrót od Transports Internationaux Routiers, co po polsku oznacza Międzynarodowy Transport Drogowy. Jest to konwencja celna z 14 listopada 1975 roku, która umożliwia przewożenie towarów pod zamknięciem celnym przez granice państw-stron konwencji.

TIR to specjalny karnet, który jest dokumentem gwarancyjnym i celnym uprawniającym do korzystania z ułatwień w transporcie. Karnety TIR są wydawane przez narodowe izby celne państw-stron konwencji.

TIR jest jednym z najpopularniejszych systemów transportu międzynarodowego. Jest on stosowany do przewozu towarów o wartości ponad 1000 euro.

W Polsce TIR jest powszechnie używany do przewozu towarów na trasach międzynarodowych.

Oto kilka podstawowych informacji o TIR:

 • TIR jest międzynarodowym systemem transportu towarów pod zamknięciem celnym.
 • Został on opracowany w 1959 roku przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Przewoźników Drogowych (IRU).
 • TIR umożliwia przewożenie towarów pod zamknięciem celnym przez granice państw-stron konwencji.
 • Jest to jeden z najpopularniejszych systemów transportu międzynarodowego.

Korzyści z korzystania z TIR:

 • Uproszczone procedury celne
 • Szybszy przejazd przez granicę
 • Mniejsze ryzyko kradzieży i uszkodzenia towarów

Obowiązki przewoźnika TIR:

 • Wypełnienie karnetu TIR
 • Zabezpieczenie towarów przed kradzieżą i uszkodzeniem
 • Przeprowadzenie kontroli celnej

Karnet TIR

Karnet TIR jest dokumentem gwarancyjnym i celnym uprawniającym do korzystania z ułatwień w transporcie. Karnety TIR są wydawane przez narodowe izby celne państw-stron konwencji.

Karnet TIR składa się z następujących części:

 • Karta główna: Jest to główny dokument TIR. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje o przewozie, w tym dane osobowe przewoźnika, dane dotyczące towarów i pojazdu, a także informacje o trasie przewozu.
 • Karta dołączana do pojazdu: Jest to kopia karty głównej. Karta ta jest dołączana do pojazdu i jest sprawdzana przez organy celne.
 • Karta dołączana do towarów: Jest to kopia karty głównej. Karta ta jest dołączana do towarów i jest sprawdzana przez organy celne.

Przebieg procedury TIR:

Procedura TIR składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie karnetu TIR: Przewodnik wypełnia karnet TIR, podając wszystkie niezbędne informacje o przewozie.
 2. Zabezpieczenie towarów przed kradzieżą i uszkodzeniem: Przewodnik zabezpiecza towary przed kradzieżą i uszkodzeniem.
 3. Przeprowadzenie kontroli celnej: Organy celne sprawdzają karnet TIR i towary.
 4. Wjazd do państwa docelowego: Przewodnik wjeżdża do państwa docelowego.
 5. Wyładunek towarów: Przewodnik wyładuje towary.
 6. Odprawa celna towarów: Przewodnik przeprowadza odprawę celną towarów.
 7. Wyjazd z państwa docelowego: Przewodnik wyjeżdża z państwa docelowego.

W Polsce TIR jest powszechnie używany do przewozu towarów na trasach międzynarodowych.